Välkommen till oss!

Helalivet omsorg driver dagliga verksamheter i en integrerad miljö för hörande, hörselskadade och döva. 

Deltagarna väljer dagens arbetsuppgifter utifrån intresse och dagsform.

Vi erbjuder praktik på olika arbetsplatser enskilt eller i grupp. Inne på verksamheten erbjuds arbeten så som demontering/återvinning, foto/reportage eller försäljning i vår butik..

Vi har en hälsoprofil och erbjuder träning i olika former. Vi tillagar nyttiga mellanmål och egentillverkad färskpressad frukt/grönsaksjuice.

Deltagarna har arbetsplatsträffar, planeringsdagar och fokusgrupper för att utveckla innehåll och kvalité.

Deltagarna kan även delta på kvällsaktiviteter, kulturevenemang och samtalsgrupper.

Under sommaren erbjuder vi särskilda sommaraktiviteter.

Vi tar emot praktikanter ifrån gymnasiesärskolan samt deltagare som vill provjobba.