Vad är LSS?

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut

LSS är en lag.

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra. I den kan man läsa om vissa rättigheter man har.

De som har rätt till stöd i LSS lagen är:

Personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Vuxna personer som fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom
Personer som har funktionsnedsättning som gör att de har svårt med det dagliga livet och behöver mycket stöd.

Söka hjälp

Om du vill söka hjälp måste du själv kontakta kommunen. Du kan ringa till den stadsdelsförvaltning där du bor.bDär tar du kontakt med en LSS-handläggare.bMan kan även säga biståndshandläggare.

Om du inte fått hjälp

Om handläggaren säger nej till det du har ansökt kan du överklaga. Fråga din LSS-handläggare hur du gör om du vill överklaga.

Vad kan man få hjälp med?

Man kan få hjälp med:

Råd och stöd
Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidsvistele
Korttidstillsyn
Boendeinsatser för barn och ungdomar
Boendeinsatser för vuxna
Daglig verksamhet

Här kan du läsa mer om vad alla olika saker betyder för dig:

Råd och stöd:

Det betyder att du och dina anhöriga kan få hjälp av experter som vet mycket om funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara psykolog eller arbetsterapeut. Du kan också få hjälp av habiliteringen.

Personlig assistans:

Några personer behöver mycket mer hjälp än andra. Man kan behöva hjälp med att tvätta sig, äta och att ta på sig kläder. Då kan man få en personlig assistent. Den personliga assistenten kan vara hemma hos dig och följa med dig ut och göra saker. Ibland kan man ha personlig assistent med sig till jobbet.

Ledsagarservice:

Om man har svårt att komma ut och träffa vänner eller åka på en resa själv kan man söka ledagarservice. Ledsagarservice finns för att du ska kunna leva som andra.

Kontaktperson:

En kontaktperson är som en kompis. Du och din kontaktperson kan träffas och göra roliga saker. Man kan gå på bio, gå på café eller vad man tycker om att göra.

Avlösarservice:

Barn och vissa vuxna med funktionsnedsättning bor hemma tillsammans med sina föräldrar. Ibland behöver föräldrarna åka iväg utan barnet och då kan de söka om avlösarservice. En avlösare kan hjälpa barnet när föräldrarna inte är hemma.

Korttidsvistelse:

Ibland behöver personer med funktionsnedsättning komma iväg och få nya upplevelser. Då kan de få komma till ett korttidshem eller till en stödfamilj. Man kan åka dit då och då.

Korttidstillsyn:

De som går i skolan och är över 12 år gamla kan behöva någonstans att vara efter att skolan slutat för dagen. De kan då få komma till en fritidsgård. De får vara på fritidsgården innan skolan har börjat på morgonen om det behövs. De får också vara på fritidsgården när de har ledigt från skolan. Föräldrarna kan då jobba på sitt jobb som vanligt.

Boende för barn och ungdomar:

Ibland kan ett barn med funktionsnedsättning inte bo hemma hos sina föräldrar. Då kan de istället bo hos en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Boende för vuxna:

När man vill flytta ifrån sina föräldrar men inte klarar av att bo helt på egen hand kan man bo i servicebostad eller gruppbostad. I en servicebostad bor men i en egen lägenhet men kan få hjälp ibland av personal. I en gruppbostad bor man i en egen lägenhet men kan få hjälp av personal både på dagen och på natten. I en gruppbostad finns flera lägenheter där andra personer bor. Det finns även en lägenhet där man kan träffa de andra som bor i gruppbostaden. Man kan äta tillsammans med andra och umgås med andra.

Daglig verksamhet:

Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att få jobb. Då kan man vara på daglig verksamhet. På daglig verksamhet får man jobba med saker som man tycker om. Man kan jobba med saker som gör att man utvecklas och blir mer självständig.