Arbete

Vill du ha ett arbete ute på ett företag? Tillsammans med dig upprättar vi en plan för hur vi ska gå till väga. Du bestämmer själv hur många dagar i veckan du vill arbeta. Vi finns med som stöd och stöttar dig i att nå dina mål.

Praktikplats

Vill du ha en praktikplats? Vi hjälper dig att hitta en platspraktik utifrån dina önskemål. Har du svårt att bestämma dig kan du prova att praktisera på dom företag vi har kontakt med. Du kan välja mellan att vara själv med stöd av en handledare ute på arbetsplatsen eller göra praktik tillsammans med andra deltagare. Du väljer själv hur många dagar i veckan du vill vara ute på praktik och om du vill kombinera praktiken med att vara inne och arbeta på någon av våra verksamheter.

Studier

Kanske du behöver läsa in ett ämne eller läsa körkortsteori? Till oss kan du komma om du behöver stöd med studierna. Vi schemalägger studietid på verksamheten och ger dig stöd i att planera dina studier. Vi hjälper dig att hitta utbildningar, skicka in ansökningar samt möjliggör för dig att få en bra studiemiljö.