[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]

[printfriendly]Rum för DIG

Rum för dig ligger i Spånga, Stormbyvägen 6, nära centrum och bra kommunikationer. Området erbjuder bra promenadstråk i ett lugnt område.

Målgrupp
Vi vänder oss till dig i yrkesverksam ålder och som har beviljats insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9, personkrets 1. Verksamheten vänder sig även till dig som är döv eller har en hörselnedsättning då kompetens och mångårig erfarenhet av att driva verksamhet i teckenspråkig miljö finns.

Inriktning
Rum för DIG erbjuder en verksamhet för dig som önskar; att bidra till att förbättra miljön genom återvinning på olika sätt, aktiviteter för kropp och själ och som önskar kulturella inslag i tillvaron. Genom att vara en utåtriktad verksamhet kommer du att få ta del av samhällsinriktade arbetsuppgifter utifrån dina möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Vi erbjuder dig gemensamma kvällsaktiviteter.

Verksamheten/verksamhetsidé
För att stärka kommunikationen arbetar vi utifrån AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), samtalsmatta, tydliggörande pedagogik och sociala berättelser. Vi tror att med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet i någon form. Vi ser att deltagandet i samhällslivet bidrar till utveckling och att det ger en känsla av tillhörighet, meningsfullhet och upplevelsen att vara behövd. Verksamhetens metoder och arbetssätt ska främja dina möjligheter till inflytande, delaktighet och självbestämmande. Det innebär bland annat att stärka din självkänsla och tilltro till dina egna resurser. Allt arbetet utgår från din vilja och dina önskemål.