Teckenspråksfilm

Carina Y Johansson och Annica Åström är grundare och ensamma ägare till företaget. Båda har lång och gedigen erfarenhet inom verksamhetsområdet och vet att alla människor vill och kan utvecklas då man får göra det man tycker är kul och meningsfullt. De har även kompetens och mångårig erfarenhet av att driva verksamhet i teckenspråkig miljö. Verksamheten leds och utvecklas utifrån en tydlig och förankrad modell där deltagarens möjlighet att välja dagens innehåll står i centrum.

Vision

Att erbjuda en utåtriktad verksamhet som tillvaratar deltagarens kompetens och som möjliggör för personen att ta steget ut i arbetslivet.

Värdegrund

Alla människor har lika värde och rätt till jämlika levnadsvillkor.
Med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet.
Vi bemöter varje deltagare med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet.
Vi utgår ifrån deltagarens kompetens och önskemål.