Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut

Lättläst om daglig verksamhet

Vad är daglig verksamhet?

För att få daglig verksamhet måste man ha rätt till insatser enligt LSS. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Man får inte ha ett jobb eller gå på en utbildning. Man ska vara emellan 18-65 år gammal men man kan ansöka om att få ha sin dagliga verksamhet kvar tills man blir 67 år gammal.

På den dagliga verksamheten tittar personal på vad personen kan, vilka behov han eller hon har och vad personen är intresserad av. Personen ska få det stöd han eller hon behöver och arbetsuppgifter som passar.

Den som jobbar inom daglig verksamhet har ingen vanlig lön. Man får en liten ersättning för varje timme man jobbat. Den heter habiliteringsersättning. De flesta får istället sina pengar på annat sätt, till exempel från försäkringskassan. Biståndshandläggaren som jobbar på förvaltningen tar beslut om man får daglig verksamhet eller inte.