För deltagare

Om du är nyfiken på någon av våra verksamheter är du välkommen att besöka oss.

Kontakta verksamheten så bokar vi in ett besök. Du får gärna besöka fler än en verksamhet eftersom du har möjlighet att jobba på flera ställen.

Tillsammans pratar vi om hur din verksamhet skulle kunna se ut. När du har bestämt dig kontaktar du din LSS-handläggare på förvaltningen där du bor och berättar att du vill börja hos oss.

Vi kommer överens om när det passar dig bäst att börja jobba. Om du redan har en plats på en annan daglig verksamhet kanske du först vill göra praktik hos oss i ett par veckor innan du bestämmer dig för att byta daglig verksamhet. Kontakta oss om du har några frågor!
Kontakta oss

  1. 1


För anhöriga

  1. 1


För handläggare