Teckenspråksfilm

Helalivet omsorg utför boendestöd för hörande, hörselskadade och döva personer. Är du döv eller hörselskadad ges stödet på teckenspråk.

Vi vill bidra till att du får en väl fungerande tillvaro. Med respekt och engagemang erbjuder vi dig ett tryggt stöd i vardagen. Vi stöttar dig i ditt hem med det du behöver hjälp med så som tvätt, städ, inköp och matlagning. Vi kan även stötta dig i kontakt med myndigheter och andra samhällsfunktioner samt i olika sociala situationer. Har du boendestöd hos oss kan du delta på våra kvällsaktiviteter eller ingå i en diskussionsgrupp. På sommaren erbjuds du att delta på våra gemensamma aktiviteter och utflykter.

Önskar du boendestöd av oss kontaktar du din LSS-handläggare där du bor.

Du kan själv välja boendestöd

Valfrihetssystem enligt LOV innebär att du själv kan välja vem som ska ge dig boendestöd bland de leverantörer som har godkänts och som den upp handlande myndigheten tecknat avtal med. Helalivet omsorg har avtal enligt LOV med Stockholm stad.

Bor du i någon annan kommun kan vi skriva ett eget avtal med din kommun för just din insats.

Att få kommunicera är en mänsklig rättighet. Är du döv, hörselskadad eller har en talskada har du rätt att få stöd av personer du kan kommunicera med oavsett var du bor. Våra medarbetare kan teckenspråk.

Är det något du undrar över så hör av dig eller kom och besök oss.

info@helalivetomsorg.se

Anna Stevemar 072 742 4963

Eva Eriksson (teckenspråkskunnig) 072 729 05 70