Ut i arbete

Ut i arbetslivet

Helalivet omsorg driver verksamhet för dig som har rätt till insats enligt LSS. Vi samarbetar mellan verksamheterna och skräddarsyr en lösning som passar dig. På så sätt får du ta del av ett större utbud om du vill. Vår erfarenhet är att alla människor vill och kan utvecklas.

Söker du arbete?

Vill du ha ett arbete på den öppna arbetsmarkanden? Tillsammans med dig upprättar vi en plan för det och stöttar dig i att nå ditt mål.

Vill du hitta en praktikplats?

Vi hjälper dig att hitta en arbetsplatspraktik där du lär dig nya saker. Om du vill kan du prova att jobba på en eller flera olika arbetsplatser. Vi samarbetar med flera olika företag och kommunala verksamheter. Vi följer dig och dina framsteg hela vägen.

Behöver du hjälp med dina studier?

Kanske behöver du höja ett betyg eller läsa in ett, eller flera ämnen? Till oss kan du komma om du behöver stöd med studierna. Vi schemalägger studietid på verksamheten och ger dig stöd i att planera dina studier. Vi kan även hjälpa dig i kontakter med olika myndigheter.

Vill du träffa andra?

Vi tror att alla mår bra av en innehållsrik och fungerande fritid. Du kan delta på våra kvällsaktiviteter eller ingå i en diskussionsgrupp. På sommaren erbjuds du att delta på våra gemensamma aktiviteter och utflykter.