Behöver du hjälp med dina studier?

Till oss kan du komma om du behöver stöd med dina studier. Kanske behöver du läsa upp något betyg eller läsa in ett eller flera ämnen för att kunna söka arbete.

Du får stöd av arbetskonsulent och arbetshandledare som kartlägger dina behov och önskemål. Vi stöttar dig genom att schemalägga din studietid och ger dig stöd i att planera dina studier. Vi hjälper dig även att hitta utbildningar, skicka in ansökningar samt möjliggör för dig att få en bra studiemiljö.