Kontakt

Carina Y Johansson

VD

Mobil: 072-742 49 60

Annica Åström

Vice VD

Verksamhetschef daglig verksamhet

Mobil: 072-742 49 61

Emiliano Altera

Arbetshandledare

Mobil: 072-742 49 62

Kristina Bengtsson

Arbetshandledare

Sms: 072-742 49 62

Susanne Berg

Arbetshandledare

Sms: 072-742 49 62

Pernilla Carlsson

Arbetshandledare

Mobil: 072-742 49 62

Benita Engström

Enhetschef

Mobil: 072-742 49 63
Eva Eriksson

Enhetschef

Mobil: 072-729 05 70

Fredrik Hellström

Arbetskonsulent

Mobil: 072-742 49 66
Anna Racki

Enhetschef

Sms: 072-742 49 64

Ziana Rosenqvist

Arbetshandledare

Mobil: 072-742 49 62

Ragnar Veer

Arbetshandledare

Sms: 072-742 49 62