För anhöriga

För anhöriga

Kontakta oss så informerar vi om våra olika verksamheter.  Ni är välkomna att göra studiebesök om ni önskar.

Anhöriga och godemän till deltagare på våra verksamheter får löpande information om vad som händer i våra verksamheter via anhörigbrev och anhörigmöten.  Kontakta samordnare på aktuell verksamhet för mer information.