Start

 

På gång!

För dig som har behov av mer stöd men ändå vill ha en utåtriktad daglig verksamhet öppnar vi

Rum för DIG

under hösten 2017

Välkommen till oss

Helalivet omsorg driver dagliga verksamheter och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning som har rätt till insats enligt LSS.

Två av våra verksamheter riktar sig till personer som är i behov av en teckenspråkig miljö.

Vi erbjuder även individanpassade lösningar för boendestöd samt deltagande på gemensamma aktiviteter och utflykter.

 

Kontakta oss